Archive for september 2017

9/11 – et monument til innbitt ignoranse

Leserinnlegg, publisert: september 2017 i Færelandsvennen – Av Fredrik T. Elvatun

De «slitsomme» konspirasjonsteoriene vedrørende terrorangrepet 11 sept. 2001 på amerikansk jord, blir nå understøttet av nye beviser, samtidig som de tilegner seg stadig flere tilhengere på verdensbasis.

Bare i USA, tror halvparten på en eller annen konspirasjonsteori i forhold til 9/11, ifølge studie fra 2016. Nå finnes det et knippe av absurde teorier, som det absolutt ikke er nødvendig å feste sin nysgjerrighet til. Når det er sagt, Word Trade Center 7, den siste bygningen som kollapset den dagen, har vært kontroversiell og en brist i det offisielle narrative helt fra starten av. Her har du en stålforsterket bygning som ikke ble truffet av noen av flyene, hadde mindre kontorbranner, men som likevel ble pulverisert på 6.5 sekunder.

Tre stålforsterkede bygninger kollapset i nesten fritt fall hastighet, på en og samme dag. Den påståtte årsaken for alle, var brann. Det finnes atskillige indikasjoner på at WTC 7 ble brakt ned på vegne av kontrollerte eksplosiver, og nå har nettopp University of Alaska Fairbanks konkludert, etter en toårig studie, at brann ikke kunne ha forårsaket kollapsen. Mao. den trosser den offisielle granskingen utført av NIST. Troverdigheten til NIST i denne sammenhengen har allerede vært utsatt for hardnakket kritikk fra en rekke organisasjoner og vitenskapsfolk. Nå har den tidligere ansatte i NIST, Peter M. Ketchan, også kommet ut for å kritisere NIST for en slett etterforsking, som han mener, minner mer om en kamuflasje for hva som egentlig fant sted. «Som mange andre, levde jeg i ignoranse og trodde på det offisielle narrative», noe han forteller til Architects and Engineers for 9/11 truth, mens kameraene ruller. En organisasjon som har over 2900 medlemmer.

Utfordringen til amerikanske myndigheter, ved å innrømme det som for mange har blitt opplagt (bruk av eksplosiver), er at hele den offisielle «tilfeldighetsteorien» faller på sin egen urimelighet. Da blir myndigheten kanskje også nødt til å møte ny kritikk mot andre aspekter ved den offisielle granskingen, som at det ikke er blitt frigitt et eneste klart bilde av et fly som styrtet inn i Pentagon, et av verdens mest overvåkte bygninger. Eller at Pentagon ble truffet i det renoverte området som forårsaket ødeleggelsen av potensielle beviser, samt døden til de nyinnflytta etterforskerne av de 2.3 trillioner dollarene, som Donald Rumsfeld annonserte 10. sept. at de ikke kunne gjøre rede for, altså dagen før. Konspirasjonsteoriene vil stå like støtt, så fremt de blir innbitt ignorert og latterliggjort, slik mediene og folk flest synes å forholde seg til 9/11.