Alle innlegg i “Store begivenheter”

En nyhetsbombe ble nylig sluppet, men du har kanskje ikke hørt om den en gang

Bilde av Hillary Clinton
Leserinnlegg, publisert: september 2017 i Færelandsvennen – Av Fredrik T. Elvatun

FBI og spesialagent Robert Mueller har etterforsket Trump administrasjonens forbindelser til Russland i snart et år, uten å finne annet enn det som kan karakteriseres som smuler. Nå har det kommet en overraskende vending.

Ingen har ropt høyere enn Demokratene om en Russland konspirasjon, og da særskilt Hillary Clinton som har benyttet dette som en unnskyldning for valgtapet. Og nyheten? I 2010 godkjente Obama- administrasjonen en kontroversiell avtale som sikret Russland kontroll over ca. 20% av amerikansk uranium. Nå er det fremkommet at FBI besitter på betydelige beviser som peker på at tjenestemenn innenfor Russlands atomindustri har vært involvert i bestikkelser, uetiske transaksjoner, kickbacks, utpressing og hvitvasking av penger for å få til avtalen.

I tillegg ble enorme summer overført til Clinton Foundation, mens Hillary Clinton inneholdt en posisjon i et statsorgan som påvirket beslutningen (The Hill). Til og med spesialagent Robert Mueller og Rod Rosenstein, som nå etterforsker Trump- kampanjen sine russlandforbindelser, satt i en komité som godkjente uraniumavtalen som tilfalt det russiske selskapet. Senatets rettsmyndighetskomité har nå lansert en fullskalaundersøkelse av skandalen, men som The Hill-journalisten, Joe Concha påpeker, blir nyhetsbomben ignorert av massemedia.

Det burde bli opplagt for enhver, at utenriksnyhetene det settes fokus på som kommer fra den andre siden av Atlanteren, baserer seg først og fremst på ikke å kompromittere establishmentet, herunder den politiske og finansielle eliten. USA har tilsynelatende en fungerende klovn til president, noe vi blir minnet på hver dag i vårt daglige mediebilde. I Norge, undrer vi fortsatt over hvorfor det amerikanske folket kunne velge Trump. Svaret er enkelt; heller en klovn enn noen som representerer de mest korrupte kreftene i verdens mektigste land. Clintons dager er talte. Dette er bare begynnelsen. Hva blir det neste: Tyveriet av den demokratiske nominasjonsprosessen, tilbakeholdte bistandspenger til Haiti, krigsforbrytelser i Libya osv.?

Hvorvidt Trump representerer Dypstaten, en betegnelse gitt på de kreftene som sørger for kontinuiteten av establishmentet, er ennå uvisst. Men for Trump tilhengerne, er den økende krigsretorikken til presidenten et dårlig tegn. På den andre siden, at massemedia driver med kontinuerlig skittkasting i retning presidenten, er faktisk ansett som et godt tegn på at dette ikke er tilfellet. Dette fordi 90% av media i USA, både nyhetsformidling og underholdning, eies av bare fem kringkastingsselskaper med sterke bånd til Dypstaten.

9/11 – et monument til innbitt ignoranse

Leserinnlegg, publisert: september 2017 i Færelandsvennen – Av Fredrik T. Elvatun

De «slitsomme» konspirasjonsteoriene vedrørende terrorangrepet 11 sept. 2001 på amerikansk jord, blir nå understøttet av nye beviser, samtidig som de tilegner seg stadig flere tilhengere på verdensbasis.

Bare i USA, tror halvparten på en eller annen konspirasjonsteori i forhold til 9/11, ifølge studie fra 2016. Nå finnes det et knippe av absurde teorier, som det absolutt ikke er nødvendig å feste sin nysgjerrighet til. Når det er sagt, Word Trade Center 7, den siste bygningen som kollapset den dagen, har vært kontroversiell og en brist i det offisielle narrative helt fra starten av. Her har du en stålforsterket bygning som ikke ble truffet av noen av flyene, hadde mindre kontorbranner, men som likevel ble pulverisert på 6.5 sekunder.

Tre stålforsterkede bygninger kollapset i nesten fritt fall hastighet, på en og samme dag. Den påståtte årsaken for alle, var brann. Det finnes atskillige indikasjoner på at WTC 7 ble brakt ned på vegne av kontrollerte eksplosiver, og nå har nettopp University of Alaska Fairbanks konkludert, etter en toårig studie, at brann ikke kunne ha forårsaket kollapsen. Mao. den trosser den offisielle granskingen utført av NIST. Troverdigheten til NIST i denne sammenhengen har allerede vært utsatt for hardnakket kritikk fra en rekke organisasjoner og vitenskapsfolk. Nå har den tidligere ansatte i NIST, Peter M. Ketchan, også kommet ut for å kritisere NIST for en slett etterforsking, som han mener, minner mer om en kamuflasje for hva som egentlig fant sted. «Som mange andre, levde jeg i ignoranse og trodde på det offisielle narrative», noe han forteller til Architects and Engineers for 9/11 truth, mens kameraene ruller. En organisasjon som har over 2900 medlemmer.

Utfordringen til amerikanske myndigheter, ved å innrømme det som for mange har blitt opplagt (bruk av eksplosiver), er at hele den offisielle «tilfeldighetsteorien» faller på sin egen urimelighet. Da blir myndigheten kanskje også nødt til å møte ny kritikk mot andre aspekter ved den offisielle granskingen, som at det ikke er blitt frigitt et eneste klart bilde av et fly som styrtet inn i Pentagon, et av verdens mest overvåkte bygninger. Eller at Pentagon ble truffet i det renoverte området som forårsaket ødeleggelsen av potensielle beviser, samt døden til de nyinnflytta etterforskerne av de 2.3 trillioner dollarene, som Donald Rumsfeld annonserte 10. sept. at de ikke kunne gjøre rede for, altså dagen før. Konspirasjonsteoriene vil stå like støtt, så fremt de blir innbitt ignorert og latterliggjort, slik mediene og folk flest synes å forholde seg til 9/11.

Millioner av mennesker tror ikke på den offisielle versjonen av 911. Hva tror du?

Vi kan få inntrykk av at debatten hvorvidt den offisielle historien om terrorangrepene 11. september 2001 i New York er forlengst opplest og vedtatt. Bare løsprat om «konspirasjonsteorier» trigger utsagn som pølsevev, tull og tøys blant media og folk flest I Norge. Likevel, millioner av mennesker på tvers av verden som ikke tror på den offisielle forklaringen, har på langt nær gitt opp håpet om en ny etterforsking.

Bilde av tvillingtårnene samt byggning 7

Her er noen av de sterkeste indikasjonene som fremmes av de som ikke tror den offisielle versjonen umulig kan stemme:

1. Det finnes mange brannmenn som har vitnet om at de hørte bomber i tvillingtårnene og som ble ignorert av 911 kommisjonen.

2. Nano Thermite, et stoff som brukes i eksplosiver ble funnet i støvet på Ground Zero. Dette kan vitne om at forhåndsutlagte eksplosiver ble benyttet for å få ned byggningene.

3. WTC 7, som ikke ble truffet av noen av flyene, kollapset på 6.5 sekunder til rubbel og bit.

4. BBC rapporterte direkte på TV at WTC7 hadde kollapset 20 minutter før byggningen faktisk kollapset.

5. Seks av ti medlemmer i 911 kommisjonen mente selv at rapporten de skulle lage var «Set up to fail»

6. Det finnes ikke ett klart bilde av et fly som treffer Pentagon. FBI konfiskerte videoene fra sikkerhetskameraene rundt Pentagon.

7. Tvillingtårnene var bygd for å tåle flere treff av store jumbojeter ifølge den strukturelle ingeniøren til bygningene Leslie Robertson.

8. Flere mennesker uten tilknytning til Al Qaida ble varslet om å ikke fly på 911, deriblant forfatteren Salman Rushdie.

9. Passet til en av terroristene overlevde både flystyrt, brann og bygningskollaps.

10. Flyet som tilsynelatende styrtet inn i Pentagon ble ikke stoppet, til tross for at dette skjedde over en time  etter at det første flyet traff det nordre tvillingtårnet.

11. Flyet som tilsynelatende traff Pentagon traff tilfeldigvis et området som var under renovering

12. Over 2700 arkitekter og ingeniører støtter en ny etterforsking av 911, da de mener å ha udiskutable beviser som trosser den offesielle versjonen på flere punkter.

13. Osana Bin Laden var aldri ettersøkt av FBI for terrorangrepet 911.